Samen op zoek naar de waardes van voedselbossen

Nationaal monitoringsprogramma voedselbossen

Voedselbossen combineren voedselproductie met natuurontwikkeling. Veel wetenschappelijke theorie heeft al aangetoond dat voedselbossen de bodemgezondheid bevorderen, grote waterbuffers hebben, veel C02 opslaan en de biodiversiteit, kwaliteit, sociale cohesie en veerkracht van de omgeving verhogen. Bovendien is er weinig onderhoud nodig, terwijl de oogsten op termijn hoog zijn. Het doel van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen is om deze theorieën middels gestandaardiseerde wetenschappelijke methodes op nationaal niveau te onderzoeken.

Tot nu toe omvat het

Onderzoek

Hectares

Studenten

Voedselbossen

Indicatoren

Over ons

Onze missie & visie

De hierboven gestelde claims zijn gebaseerd op: 

  • Theorieën over en kennis van natuurlijke ecosystemen
  • Vergelijkbare hoog-diverse voedselsystemen in tropische gebieden
  • Voedselbossen in gematigde klimaatzones, welke dienen als een alsmaar groeiende collectie anekdotisch bewijs

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) is opgezet, aangezien het nodig is de ontwikkeling van ieder voedselbos met dezelfde methodieken te meten. Daarmee kunnen we wetenschappelijke analyses uitvoeren, om te onderzoeken of en in welke mate alle claims waar zijn. 

Onze missie is om een wetenschappelijk robuust onderzoek te doen, waardoor gaandeweg met de resultaten sterke conclusies getrokken kunnen worden over het functioneren van (specifieke onderdelen in) voedselbossen. Hiermee houden we ook rekening met factoren zoals: bodemtype, voormalig landgebruik, leeftijd, ontwerp. 

Diensten Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen

Meetmethode

Het programma onderzoekt de verschillende doelen van een voedselbos door middel van een gestandardiseerde methode. 

Onderzoek

Op systeem-niveau zijn de ecosysteem waardes van essentieel belang om te onderzoeken. Deze kunnen de kwaliteiten van voedselbossen verifiëren.

Netwerk

Er is een netwerk dat de verbinding en kennisuitwisseling van voedselbos-initiatieven actief faciliteert.

Onderzoek indicatoren 

Ecologisch, economisch en sociaal

Het NMVB is een programma waarbij op gestandaardiseerde, wetenschappelijke wijze de ecologische, economische en sociale impact van Nederlandse voedselbossen in kaart wordt gebracht. Deze indicatoren staan hier aangegeven en worden samen met studenten onderzocht. Ons doel: een meerjarig onderzoek. 

Daarnaast is een netwerk (incl. platform en bijeenkomsten) opgezet om voedselbosinitiatieven te verbinden, te ondersteunen en kennisuitwisseling actief te faciliteren. Daarbij worden de onderzoeken gepresenteerd, als basis voor beheer en als stimulatie voor actieve deelname. 

N

Voedselproductie

N

CO2 opslag

N

Bodemgezondheid

N

Biodiversiteit

N

Vegetatie en bodem

N

Sociale cohesie

N

Verdienvermogen

Ondersteun ons in

Meerjarig onderzoek naar voedselbossen

Er is meerjarig onderzoek nodig om te kunnen vaststellen wat voedselbossen op lange termijn binnen de gestelde indicatoren kunnen betekenen. Hiermee kunnen we van beleidsniveau tot aan de agrariërs informeren over de impact van voedselbossen in onze voedseltransitie. Het NMVB onderzoekt momenteel 33 voedselbossen die verspreid liggen over heel Nederland. Hierdoor bouwen we sterkere data voor alle leeftijden en variaties. Hiervoor hebben we nog 7 jaar nodig om goed te kunnen vaststellen wat het voor onze landbouw, omgeving en natuur kan betekenen. Uw steun zal bij deze onderzoeken enorm helpen!

KOOLSTOF ONDERZOEK

Een gestandaardiseerd systematisch onderzoek heeft de bovengrondse koolstof voorraad in voedselbossen onderzocht, waarbij op dit moment een aansluitend onderzoek naar zowel boven- als ondergrondse koolstof gemeten wordt.

Biodiversiteitsonderzoek

De bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit is gemeten. Hierbij werden met name de soortenrijkdom en abundantie aan planten en insecten in kaart gebracht.  

Sociaal onderzoek

Op basis van een vragenlijst met voedselboseigenaren, vrijwilligers en betrokkenen is onderzocht wat de gedachtes, wensen en behoeften zijn bij voedselbossen. 

Wat heeft het NMVB aan

Onderzoeken

tot nu gedaan?

Momenteel zijn er meer dan 30 deelnemende voedselbossen. Samen met ons team van studenten en voedselboseigenaren onderzoeken we momenteel oogst & verkoop, koolstofopname en biodiversiteit. In samenwerking met AKVO analyseren en visualiseren we vervolgens de data. 

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) publiceert rapportage ook in het Engels.

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) publiceert rapportage ook in het Engels.Report: Food ForestOp 8 juni heeft het NMVB, in...

Excursie Voedselbos Nij Boelens

De fysieke excursie op 27 september 2023Excursie Nij BoelensTreed binnen in Nij Boelens, het oudste voedselbos van ons land, gelegen in het...

Bijeenkomst 13 september 2023

De fysieke bijeenkomst op 13 september 2023Bijeenkomst Den Food BoschOp woensdag 13 september was er een inspirerende bijeenkomst bij Den Food...

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) publiceert rapportage over drie jaar onderzoek naar voedselbossen

Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) publiceert rapportage over drie jaar onderzoek naar voedselbossen Rapportage: 3...

Monitoring van milieuaaltjes in het NMVB

Wageningen universiteit en Research (WUR) publiceert rapportage over Monitoring van milieuaaltjes in het NMVBMonitoring van milieuaaltjesIn 2019 en...

Opnames presentaties 22 september

De fysieke bijeenkomst in RotterdamPresentatie bijeenkomst 22 september 2022 is de bijeenkomst geweest van het NMVB. Deze keer een bijzondere...

Meetmethode: de Overtuin

Dit is een voorbeeld van onze meetmethode kaart. Middels GIS maken we een grid van 10x10 meter waarin we een protocol hebben geschreven hoe deze...

Bijeenkomst voedselbos Thuishaven

9 juni 2022 zijn we weer fysiek bij elkaar gekomen. We zijn dankbaar dat we welkom waren bij Voedselbos Thuishaven in Zeewolde. Het was een zonnige...

Stichting Voedselbosbouw neemt Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen onder haar hoede

Het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) wordt organisatorisch ingebed bij Stichting Voedselbosbouw. Het NMVB komt voort uit de Green...

De nieuwe website is live

Sinds februari zijn we actief middels ons eigen platform. Hierbij bieden we voedselboseigenaren, studenten, vrijwilligers en geïnteresseerden de...

Wil jij ook mee doen als vrijwilliger, student of voedselboseigenaar? Of wil je ons financieel steunen?

Neem dan contact met ons op.