Wageningen universiteit en Research (WUR) publiceert rapportage over Monitoring van milieuaaltjes in het NMVB

Monitoring van milieuaaltjes

In 2019 en 2021 werden grondmonsters verzameld van voedselbossen aangesloten bij het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen. Hierbij is gekeken naar de aaltjesgemeenschap in de bodem, die belangrijke indicatoren zijn voor bodemtype, voormalig landgebruik en veranderingen in bodemkwaliteit. Uit de recentste gegevens blijkt dat de aaltjes in voedselbossen significant verschillen van andere landgebruikslocaties. Deze variatie suggereert een natuurlijke overgang naar bosomstandigheden, met minder bodemverstoringen en een afname van voedselbeschikbaarheid. Er zijn echter meer gegevens nodig, met name van voedselbossen op verschillende grondsoorten en leeftijden, om diepgaandere conclusies te kunnen trekken.

De voorlopige resultaten tonen aan dat de aaltjesgemeenschappen in voedselbossen zich ontwikkelen richting minder verstoorde, stabielere ecosystemen, waarschijnlijk door de afwezigheid van bemesting en intensieve grondbewerking. Grondsoort en voormalig landgebruik blijken de sterkste verklarende factoren voor de variaties in aaltjesgemeenschappen, terwijl er voor factoren als de leeftijd van het voedselbos nog meer data nodig zijn. Voortgezet onderzoek en internationale vergelijkingen zullen meer inzicht geven in de voordelen en ontwikkelingen van voedselbossen.