De fysieke bijeenkomst in Rotterdam

Presentatie bijeenkomst

 22 september 2022 is de bijeenkomst geweest van het NMVB. Deze keer een bijzondere samenwerking met Greendeal Voedselbossen (www.greendealvoedselbossen.nl) en Cooperatie Ondergrond. We waren te gast bij Coöperatie Ondergrond (www.ondergrond.eu ) in Rotterdam. 

Tijdens deze dag is er zowel terug als vooruit gekeken op de Green Deal Voedselbossen. Daarnaast zijn onderzoeksresultaten gedeeld van het NMVB: het nematoden bodemonderzoek van Gerard Korthals (NIOO/WUR) en de eindresultaten van de studenten Rosalba, Rintje en Eline. Na de lunch hadden we een buitenprogramma met een vlinderworkshop van bioloog Lewis Jansen over het integreren en herkennen van vlinders in voedselbossen (zie foto).  

 

Aaltjes - Nematoden

De eerste video gaat over de tweede keer dat wij aaltjes hebben onderzocht. De studenten hebben dit gemeten en nu is de eerste analyse gedaan. Gerard verteld daar over. 

Koolstof

De tweede video is van Rintje en Rosalba, zij hebben de boven- en ondergrondse koolstof gemeten in een grote selectie van de voedselbossen. Wat verteld dit en zijn ze al aan elkaar te linken?

Bodem en water

Eline heeft voor de selectie van zandgrond voedselbossen de water vasthouden vermogen onderzocht in relatie tot het bodemleven. Zie de onderste video voor deze presentatie.