Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB) publiceert rapportage ook in het Engels.

Report: Food Forest

Op 8 juni heeft het NMVB, in samenwerking met diverse partners in de voedselbossector, een uitgebreide rapportage over drie jaar intensief onderzoek naar voedselbossen in het Nederlands vrijgegeven. In reactie op de groeiende internationale belangstelling voor voedselbossen, met name van buitenlandse studenten, onderzoekers en geïnteresseerden, is deze rapportage nu ook vertaald naar het Engels. Dit maakt het mogelijk om de verzamelde data en inzichten, toegankelijk te maken voor een wereldwijd publiek.

De rapportage behandelt onderwerpen zoals de werking en effectiviteit van voedselbossen op nationaal niveau en houdt rekening met diverse factoren zoals bodemtype, voormalig landgebruik en ontwerp. Ontdek meer over thema’s als bevordering van het bodemleven, CO2-opslag, toename van biodiversiteit en de interacties binnen het ecosysteem van een voedselbos. Voor een diepgaande kennis over de bijdrage van voedselbossen aan duurzame landbouw, download het volledige rapport in zowel Nederlands als Engels hier.