De fysieke bijeenkomst op 13 september 2023

Bijeenkomst Den

Food Bosch

Op woensdag 13 september was er een inspirerende bijeenkomst bij Den Food Bosch, een prachtige locatie. De dag werd ingeluid door een opening van het Nationaal Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB), waarbij licht werd geworpen op actuele projecten, het driejarige onderzoek van het NMVB en het aaltjesonderzoek door de WUR. Vervolgens presenteerde Robin waardevolle inzichten over de groeistrategieën van de kruidlaag in bossen en voedselbossen. Lorenzo vervolgde met een  zijn onderzoek in 18 voedselbossen binnen het NMVB-programma.

De middag stond in het teken van praktische demonstraties. Marente en Mourice van Den Food Bosch introduceerden ons tot de fascinerende wereld van syntropische landbouw. Ze begonnen met een diepgaande uitleg over de theoretische aspecten van deze landbouwmethode en hoe deze zijn geïmplementeerd in Den Food Bosch. Dit werd gevolgd door een informatieve rondleiding in het voedselbos. Een van de hoogtepunten was een live demonstratie van het snoeien van pioniersoorten, wat essentieel is voor het produceren van biomassa en het creëren van mulch in het systeem. Het was een dag vol kennisuitwisseling.

 

Groeistrategieën kruidlaag

Robin heeft diepgaand onderzoek verricht naar de kruidlaag in zes voedselbossen van het NMVB en in natuurlijke bossen, met als doel de groeistrategieën van de kruidlaag in bossen te koppelen aan voedselbossen. Dit onderzoek heeft als doel de kruidlaag in voedselbossen te optimaliseren zodat ze de natuurlijke bossen nauwkeuriger nabootsen.

Kruidlaag onderzoek NMVB

Lorenzo heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de kruidlaag in 18 voedselbossen, voortbordurend op het eerdere onderzoek van Fleur uit 2019-2020. Ondanks deze verdieping zijn er nog weinig extra significante trends geïdentificeerd.

Syntropic farming

Bij Den Food Bosch gaven Marente, Mourice en Maurits een verhelderende demonstratie en rondleiding over syntropic farming, waarbij ze toelichtten hoe deze methode is geïntegreerd in hun voedselbos. Ze illustreerden hun uitleg met een praktische snoeidemonstratie van pionierbomen, waarbij het mulchen en licht doorlaten besproken werd.